Processing

Bit Group

Bit Group


Stock company
20 - 99 candidate
TPHCM
Not updated yet
Posted 5
Bit Group

Bit Group


Stock company
20 - 99 người
TPHCM

Introduction

BITCOMVN là một thành viên của BIT Group, là học viện kinh doanh và quản lý thực chiến với mô hình được thành lập từ với sứ mệnh hỗ trợ học viên chuyển đổi số hoặc ứng dụng Online để tạo ra hiệu quả kinh doanh cao nhất thông qua tư duy, kỹ năng và công cụ BIT Group gồm 5 mảng chính: - BIT Technology: Tư vấn và cung cấp các giải pháp công nghệ, nền tảng quản lý, điều hành, kinh doanh với sứ mệnh làm cho công việc đơn giản hơn. - BIT Academy: Học viện kinh doanh số thực & chiến với sứ mệnh làm cho học viên khai sáng và ứng dụng đơn giản. - BIT Strategy: Tư vấn, triển khai tổng thể chiến lược phát triển Doanh nghiệp bao gồm chiến lược, văn hóa và hệ thống quản lý bằng công nghệ với sứ mệnh làm cho hệ thống quản trị đơn giản hơn. - BIT Agency: Triển khai kế hoạch và chiến dịch truyền thông đa kênh trên nền tảng số với sứ mệnh làm cho việc kinh doanh của khách hàng hiệu quả hơn. - BIT MTP: Đào tạo và cung cấp nhân sự thực và chiến cho các công ty SMEs về mảng bán hàng và truyền thông trên online. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành Trung Tâm Phát Triển Kinh Doanh Online hàng đầu Việt Nam về sự hài lòng của khách hàng. Với sứ mệnh làm cho việc kinh doanh của bạn hiệu quả hơn. Đội ngũ BIT Group luôn với tinh thần Nhiệt Huyết, Chính Trực, Cầu Thị hỗ trợ khách hàng tốt nhất. Hành trình của BIT.com.vn * Người đi làm * 1000 + Doanh nghiệp * 10500 + Sinh viên đại học và cao đẳng * 26 khóa học chuyên sâu
View More BITCOMVN là một thành viên của BIT Group, là học viện kinh doanh và quản lý thực chiến với mô hình được thành lập từ với sứ mệnh hỗ trợ học viên chuyển đổi số hoặc ứng dụng Online để tạo ra hiệu quả kinh doanh cao nhất thông qua tư duy, kỹ năng và công cụ BIT Group gồm 5 mảng chính: - BIT Technology: Tư vấn và cung cấp các giải pháp công nghệ, nền tảng quản lý, điều hành, kinh doanh với sứ mệnh làm cho công việc đơn giản hơn. - BIT Academy: Học viện kinh doanh số thực & chiến với sứ mệnh làm cho học viên khai sáng và ứng dụng đơn giản. - BIT Strategy: Tư vấn, triển khai tổng thể chiến lược phát triển Doanh nghiệp bao gồm chiến lược, văn hóa và hệ thống quản lý bằng công nghệ với sứ mệnh làm cho hệ thống quản trị đơn giản hơn. - BIT Agency: Triển khai kế hoạch và chiến dịch truyền thông đa kênh trên nền tảng số với sứ mệnh làm cho việc kinh doanh của khách hàng hiệu quả hơn. - BIT MTP: Đào tạo và cung cấp nhân sự thực và chiến cho các công ty SMEs về mảng bán hàng và truyền thông trên online. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành Trung Tâm Phát Triển Kinh Doanh Online hàng đầu Việt Nam về sự hài lòng của khách hàng. Với sứ mệnh làm cho việc kinh doanh của bạn hiệu quả hơn. Đội ngũ BIT Group luôn với tinh thần Nhiệt Huyết, Chính Trực, Cầu Thị hỗ trợ khách hàng tốt nhất. Hành trình của BIT.com.vn * Người đi làm * 1000 + Doanh nghiệp * 10500 + Sinh viên đại học và cao đẳng * 26 khóa học chuyên sâu

Contact information

CTCPĐT BIT GROUP
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh . View the map

Share this company

  Bit Group is recruiting following jobs:

  10-100 thousand VND
 31/08/2024

TTS Content Marketing

0.001-0.001 thousand VND
15/07/2024
  0.001-0.001 thousand VND
 15/07/2024
  0.001-0.001 thousand VND
 15/07/2024

Recruiter's image

0 (0 Reviews)

Reviews

Please write your review here