Processing

Employer {key1} - Viecoi.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ TÀI CHÍNH SUNFLOWER

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ TÀI CHÍNH SUNFLOWER


Stock company
20 - 99 people
TPHCM
Posted 10
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ TÀI CHÍNH SUNFLOWER

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ TÀI CHÍNH SUNFLOWER


Stock company
20 - 99 người
TPHCM

Introduction

Communication - Technology

Contact information

Long Vũ
108 Trần Đình Xu, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam . View the map

Related companies

 0
  • 75 points

75 points

See how to calculate points
 0
  • 75 points

75 points

See how to calculate points
 0
  • 75 points

75 points

See how to calculate points
 0
  • 75 points

75 points

See how to calculate points

Share this company

  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ TÀI CHÍNH SUNFLOWER is recruiting following jobs:

  28-60 million VND
 15/06/2023
  20-30 million VND
 15/06/2023
  10-15 million VND
 15/06/2023

Recruiter's image

0 (0 Reviews)

Reviews

Please write your review here