Processing

Employer {key1} - Viecoi.vn

Trung tâm kinh doanh VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu

Trung tâm kinh doanh VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu


Government
100 - 499 people
Bà Rịa - Vũng Tàu
Posted 4
Trung tâm kinh doanh VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu

Trung tâm kinh doanh VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu


Government
100 - 499 người
Bà Rịa - Vũng Tàu

Introduction

Trung tâm Kinh doanh VNPT Bà Rịa – Vũng Tàu – đơn vị kinh tế trực thuộc Tổng Công ty Dịch vụ viễn thông thành lập ngày // có chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh và phục vụ chuyên ngành viễn thông công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh

Contact information

Võ Ngọc Tường Vi
198 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu . View the map

Related companies

 0
  • 11 points

11 points

See how to calculate points
 0
  • 11 points

11 points

See how to calculate points
 0
  • 11 points

11 points

See how to calculate points
 0
  • 11 points

11 points

See how to calculate points

Share this company

  Trung tâm kinh doanh VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu is recruiting following jobs:

  10-15 million VND
 08/06/2023
  5-15 million VND
 08/06/2023
  5-15 million VND
 08/06/2023

Recruiter's image

0 (0 Reviews)

Reviews

Please write your review here