Processing

H1 - ViecOi.vn

 Home  /  Employer  /   Search candidate profile (CV/Resume)  /  Profile search results: lĩnh vực Vận chuyển / Giao nhận

Search Results  Clear filter     Filter

Find profile: ViecOi has 4852 profile lĩnh vực Vận chuyển / Giao nhận

Profile search results , Vận chuyển / Giao nhận 

(TUYỂN NHÂN VIÊN KHO) - Nguyễn Quốc Tuấn 

 • Experiences: No Experience
 •  Workplace: Bình Dương
 •  Salary: 8,000,000 VNĐ

  Use1 to see

Last Updated 2 hours ago

(Quản lý kho, thủ kho) - Nguyễn Chiến Thắng 

  Use5 to see

Last Updated 3 hours ago

(Nhân viên Giao nhận) - Lê Ngoan 

 • Experiences: 1 year
 •  Workplace: Bắc Ninh
 •  Salary: 7,000,000 VNĐ

  Use2 to see

Last Updated 4 hours ago

(Tài xế) - Duy Trần 

 • Experiences: No Experience
 •  Workplace: TPHCM
 •  Salary: 12,000,000 VNĐ

  Use2 to see

Last Updated 5 hours ago

(Trưởng Phòng Kho (Nhà Máy Tecomen)) - Đỗ thành Huế 

 • Experiences: 8 year
 •  Workplace: Hưng Yên
 •  Salary: 30,000,000 VNĐ

  Use4 to see

Last Updated 5 hours ago

  Use1 to see

Last Updated 5 hours ago

(Thủ kho) - Bùi Thị Ly 

 • Experiences: 5 year
 •  Workplace: Hải Phòng
 •  Salary: 12,000,000 VNĐ

  Use4 to see

Last Updated 6 hours ago

(NHÂN VIÊN KINH DOANH) - Trương Quang Hùng 

 • Experiences: 1 year
 •  Workplace: Khánh Hòa
 •  Salary: 10,000,000 VNĐ

  Use2 to see

Last Updated 6 hours ago

(Vân tải) - Nguyễn quốc thiện 

 • Experiences: No Experience
 •  Workplace: TPHCM
 •  Salary: Negotiation

  Use1 to see

Last Updated 9 hours ago

(TUYỂN NHÂN VIÊN KHO) - Phan công phú 

 • Experiences: 3 year
 •  Workplace: Bình Dương
 •  Salary: 8,000,000 VNĐ

  Use3 to see

Last Updated 10 hours ago