Processing

 Home  /  Ho Chi Minh City /  Quality management (QA / QC) /  [Binh Thanh] QC staff - Japanese N3- no requirement at Ho Chi Minh City - Viec Oi Client

[Binh Thanh] QC staff - Japanese N3- no requirement at Ho Chi Minh City - Viec Oi Client

10,000,000 - 13,000,000 VND
0 VND

Recruitment Information

Working conditions

Job Description

:
- Male
- Graduated from Level 3 or higher
- Japanese N3 and above
- Good use of office computers
- Candidates with B2 driver's license (Required)

MonFri:::, Sat:::( times/month)

・Bonus 2 times a year (total of almost 3 months salary)
・Review salary once a year (in April)
・Law Insurance
・Support to participate in professional and foreign language training programs
・Business trip
Công ty tuyển dụng của Nhật Bản [Vietnamese] Việc Ơi có mặt ở Việt Nam vào năm 2015 với 100% vốn của Nhật Bản. Chuyên tư vấn, giới thiệu nhân sự, cung cấp công cụ Pandatest kiểm tra tính cách ứng viên đồng thời hỗ trợ tư vấn xây dựng tổ chức, đóng góp vào sự vận hành thành công của doanh nghiệp.
  10-15 million VND
 19/07/2024
  7-12 million VND
 19/07/2024
  7-10 million VND
 14/07/2024

(TH) QC staff

10-13 million VND
18/07/2024
  10-13 million VND
 18/07/2024
  10-30 million VND
 18/07/2024