Job detail of {key1} in {key2} - ViecOi.vn

 Home  /  Ha Noi /  Medical / Healthcare /  [Vietnamese] JOBS CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG at Ha Noi - Kiến Nghiệp Group
Work From Home:
  • Phòng Nhân Sự
  • 20 - 99 people
  • Dương Quảng Hàm, Quan Hoa, Cầu giấy, Hà Nội
  • Ha Noi
Contact:
Phòng Nhân Sự
Company type:
Limited Liability
Company size:
20 - 99 people
Headquarters:
Hà Nội
Address:
Dương Quảng Hàm, Quan Hoa, Cầu giấy, Hà Nội

Company ranking

[Vietnamese] JOBS CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG at Ha Noi - Kiến Nghiệp Group

6,000,000 - 20,000,000 VND
5,000,000 VND

Recruitment Information

Working conditions

Job Description

    [Vietnamese]
    - Gọi, chăm sóc, tư vấn và thuyết phục khách hàng cũ mua hàng để mua hàng của Công ty
    - Gọi khách hàng mới trong danh sách khách hàng có sẵn để thuyết phục khách hàng mua hàng theo yêu cầu của Công ty
  8-15 million VND
 06/02/2023
  7-15 million VND
 06/02/2023
  10-12 million VND
 06/02/2023
  6-50 million VND
 06/02/2023
  8-15 million VND
 06/02/2023