Job detail of {key1} in {key2} - ViecOi.vn

 Home  /  Da Nang /  Unskilled Labo /  JOBS CTV NHẬP MÃ CÁP CHA LÀM VIỆC ONLINE TẠI NHÀ TRÊN TOÀN QUỐC at Da Nang - Hộ Kinh Doanh Ht
Việc tại nhà:
  • HT
  • Stock company
  • 100 - 499 people
  • Ho Chi Minh City
  • Ho Chi Minh City (Hồ Chí Minh), Vietnam
Contact:
HT
Company type:
Stock company
Company size:
100 - 499 people
Headquarters:
TPHCM
Address:
Ho Chi Minh City (Hồ Chí Minh), Vietnam

Company ranking

Job ranking

  4-6 million VND
 29/05/2022
 Negotiation
  8-10 million VND
 29/05/2022
 Negotiation
  Da Nang
  5-7 million VND
 29/05/2022
 Negotiation
  3-5 million VND
 29/05/2022
 Negotiation
  5-10 million VND
 29/05/2022
 Negotiation

JOBS CTV NHẬP MÃ CÁP CHA LÀM VIỆC ONLINE TẠI NHÀ TRÊN TOÀN QUỐC at Da Nang - Hộ Kinh Doanh Ht

 Salary:  5,000,000 - 5,000,000 VND
 Reward:  0 VND

Working conditions

Job Description

  4-6 million VND
 29/05/2022
 Negotiation
  8-10 million VND
 29/05/2022
 Negotiation
  Da Nang
  5-7 million VND
 29/05/2022
 Negotiation
  3-5 million VND
 29/05/2022
 Negotiation
  5-10 million VND
 29/05/2022
 Negotiation