Processing

 Home  /  Nghe An /  Educations /  Japanese teacher at Nghe An - Mtv Onta

Japanese teacher at Nghe An - Mtv Onta

6,000,000 - 10,000,000 VND
300,000 VND

Recruitment Information

Working conditions

Job Description

ONTA COMPANY LIMITED needs to recruit:
Job position:
- Recruitment staff :
- Quantity: 10 people
- Age: 23 years old and up

Job requirements
- Responsible in work, priority is given to those who have experience in the same position, have worked in sales, real estate...

Job benefits :
- Receive all benefits as prescribed by law.
- Attractive salary, specific discussion at interview.

Mtv Onta là công ty Cá nhân đang hoạt động lĩnh vực Giáo dục, Đào tạo tại Nghệ An. Hiện tại chúng tôi đang cần tuyển vị trị trí "Giáo viên tiếng Nhật" với các kỹ năng như Kỹ Năng Sư Phạm, Tiếng Nhật. Bạn sẽ được hưởng các chế độ phúc lợi như Chế độ bảo hiểm khi làm việc tại Mtv Onta . [Vietnamese] Mtv Onta là công ty Cá nhân đang hoạt động lĩnh vực Giáo dục, Đào tạo tại Nghệ An. Hiện tại chúng tôi đang cần tuyển vị trị trí "Giáo viên tiếng Nhật" với các kỹ năng như Kỹ Năng Sư Phạm, Tiếng Nhật. Bạn sẽ được hưởng các chế độ phúc lợi như Chế độ bảo hiểm khi làm việc tại Mtv Onta .
  12-15 million VND
 03/06/2024
  7-15 million VND
 03/06/2024