Processing

 Home  /  Ha Noi /  Translation /  Japanese teacher at Ha Noi - Nhân Lực Quốc Tế Mai An Nam

Japanese teacher at Ha Noi - Nhân Lực Quốc Tế Mai An Nam

10,000,000 - 12,000,000 VND
0 VND

Recruitment Information

Working conditions

Job Description

Job description:
• Teaching language to company interns
• Teaching about Japanese culture and people to interns
• Managing student quality, making monthly reports on students' learning results for the Training Manager.
• Participate in the center's extra-curricular activities.
Request:
• Graduated from University of Japanese Language Department with N2 level of Japanese. Honest, hard-working, enthusiastic, responsible at work, cheerful and open-minded.
• Wage agreement. Reward.
Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Mai An Nam, có đội ngũ nhân viên đã có nhiều năm kinh nghiệm làm về lĩnh vực phái cử thực tập sinh (TTS) sang Nhật làm việc và học tập. Nhiều năm qua, nhờ sự ủng hộ giúp đỡ nhiệt thành của nhiều bên, trong đó có các nghiệp đoàn, các công ty tiếp nhận TTS Việt Nam. Đội ngũ nhân viên công ty đã đưa được hàng trăm các bạn TTS sang Nhật làm việc. [Vietnamese] Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Mai An Nam, có đội ngũ nhân viên đã có nhiều năm kinh nghiệm làm về lĩnh vực phái cử thực tập sinh (TTS) sang Nhật làm việc và học tập. Nhiều năm qua, nhờ sự ủng hộ giúp đỡ nhiệt thành của nhiều bên, trong đó có các nghiệp đoàn, các công ty tiếp nhận TTS Việt Nam. Đội ngũ nhân viên công ty đã đưa được hàng trăm các bạn TTS sang Nhật làm việc.

Editor Trainee

1-2 million VND
07/06/2024
  1-2 million VND
 07/06/2024
  6.5-10 million VND
 03/06/2024
  4-7 million VND
 31/05/2024
  8-12 million VND
 09/06/2024
  15-30 million VND
 03/06/2024