Processing

Job detail of {key1} in {key2} - ViecOi.vn

 Home  /  Ho Chi Minh City /  Electrical / Electronics / Refrigeration /  [Vietnamese] JOBS JAPANESE SPEAKING - INTERNAL CONTROLLER at Ho Chi Minh City - Rgf Hr Agent
Work From Home:
 • Phuong Ky Manh
 • 20 - 99 people
 • Nguyen Thi Minh Khai
 • Ho Chi Minh City
Contact:
Phuong Ky Manh
Company type:
100% Foreign Capital
Company size:
20 - 99 people
Headquarters:
TPHCM
Address:
Nguyen Thi Minh Khai

[Vietnamese] JOBS JAPANESE SPEAKING - INTERNAL CONTROLLER at Ho Chi Minh City - Rgf Hr Agent

23,000,000 - 28,000,000 VND
0 VND

Recruitment Information

Working conditions

 • Amount of Vacancies:
  1 people
 • Degree:
  University
 •  Experiences:
  From 3 to 5 year
 • Gender:
  Female
 •  Level:

Job Description

[Vietnamese]
- Giám sát việc tuân thủ đạo đức kinh doanh, pháp luật, quy định và quy trình.
- Giám sát và kiểm soát hoạt động tài chính
- Làm việc với các bộ phận khác để tư vấn về các vấn đề cần giải quyết và cải thiện
- Quan sát và phát hiện các hoạt động không phù hợp hoặc các hành vi bất hợp pháp, hối lộ ...
  7.5-12 million VND
 15/06/2023
  8-10 million VND
 08/06/2023
  15-17 million VND
 08/06/2023
  8-15 million VND
 08/06/2023
  7-15 million VND
 08/06/2023