Processing

 Home  /  Dong Nai /  Translation /  [Nhon Trach Industrial Park/Dong Nai] Japanese Translator at Dong Nai - Việc ơi Japan Client

[Nhon Trach Industrial Park/Dong Nai] Japanese Translator at Dong Nai - Việc ơi Japan Client

10,500,000 - 12,000,000 VND
0 VND

Recruitment Information

Working conditions

Job Description

■Job description
- Translate text from Japanese to Vietnamese and vice versa.
- Translation at the production site
- Interpreting in meetings
- Details will be discussed in the interview.

Requirement
- Gender: Male/Female
- Age: age
- Graduated from college or university
- Japanese level from N2
- Experience in interpreting in production companies is preferred.
- Working in Nhon Trach - Dong Nai - Dong Nai.
- The company has a shuttle bus from Ho Chi Minh City (Green Hang Roundabout) to Nhon Trach, Bien Hoa. And the bus route from Bien Hoa to Nhon Trach III Industrial Park Dong Nai.
- Send resume in Japanese
■ Salary: 10.5M - 12M
■ Working schedule: : Am : Pm Saturday off every other week
■ Benefits:
- Enjoy benefits according to labor law
- 13 monthly salary bonus
- Monthly salary bonus in April every year
- Other allowance: Travel allowance
- Other welfare regimes
- Shuttle bus from HCM to Dong Nai
... [Vietnamese] Công ty VIỆC ƠI là công ty Tuyển dụng nhân sự thứ ba với 100% vốn của NHẬT BẢN với môi trường trẻ năng động, dễ thương và vô cùng thân thiện. Đây là nơi sẽ giúp bạn biết thêm nhiều kiến thức về nhân sự cũng như nâng cao các kỹ năng mềm của bản thân.
N2
  10-12 million VND
 03/06/2024
  10-12 million VND
 03/06/2024
N2
  8-10 million VND
 04/06/2024

JAPANESE INTERPRETER

15-16 million VND
07/06/2024
  15-16 million VND
 07/06/2024
  11-12 million VND
 10/06/2024