Processing

Job detail of {key1} in {key2} - ViecOi.vn

 Home  /  Thua Thien Hue /  IT Software /  [Vietnamese] JOBS KỸ SƯ PHẦN MỀM at Thua Thien Hue - Mtv Brycen Vietnam
Work From Home:
 • Trangg Lê
 • 100 - 499 people
 • TP,HCM và Huế
 • Thua Thien Hue
Contact:
Trangg Lê
Company type:
Limited Liability
Company size:
100 - 499 people
Headquarters:
Thừa Thiên Huế
Address:
TP,HCM và Huế

[Vietnamese] JOBS KỸ SƯ PHẦN MỀM at Thua Thien Hue - Mtv Brycen Vietnam

15,000,000 - 20,000,000 VND
0 VND

Recruitment Information

Working conditions

 • Amount of Vacancies:
  5 people
 • Degree:
  Not required
 •  Experiences:
  From 3 to 4 year
 • Gender:
  No gender requirement
 •  Level:

Job Description

[Vietnamese]
+ Phát triển hệ thống Web Application nghiệp vụ, ứng dụng Mobile cho khách hàng Nhật Bản
+ Phát triển sản phẩm (Software Product) riêng của công ty như hệ thống quản lý kho bãi WMS, quản lý nhân sự HRM
+ Tham gia dự án R&D xử lý ảnh(Imaging Processing), ToF 3D Camera
  8-12 million VND
 08/06/2023
  10-40 million VND
 08/06/2023
  12-45 million VND
 08/06/2023
  6-8 million VND
 08/06/2023
  7-10 million VND
 08/06/2023