Processing

Job detail of {key1} in {key2} - ViecOi.vn

 Home  /  Hai Phong /  Designer /  [Vietnamese] JOBS KỸ SƯ THIẾT KẾ PHẦN MỀM at Hai Phong - Rorze Robotech
Work From Home:
 • P hành chính
 • 1000 - 4999 people
 • Lô F2, F3 & F4 Khu công nghiệp Nomura Hải Phòng, xã Tân Tiến, huyện An Dương, TP. Hải Phòng
 • Hai Phong
Contact:
P hành chính
Company type:
100% Foreign Capital
Company size:
1000 - 4999 people
Headquarters:
Hải Phòng
Address:
Lô F2, F3 & F4 Khu công nghiệp Nomura Hải Phòng, xã Tân Tiến, huyện An Dương, TP. Hải Phòng

[Vietnamese] JOBS KỸ SƯ THIẾT KẾ PHẦN MỀM at Hai Phong - Rorze Robotech

10,000 - 10,000 VND
0 VND

Recruitment Information

Working conditions

 • Amount of Vacancies:
  10 people
 • Degree:
  University
 •  Experiences:
  From 1 to 2 year
 • Gender:
  No gender requirement
 •  Level:

Job Description

[Vietnamese]
– Viết phần mềm điều khiển hoạt động của Robot, hệ thống sử dụng trong ngành bán dẫn.
– Trực tiếp cài đặt, vận hành, chạy thử phần mềm trên các robot, hệ thống thực tế tại công cty Rorze Robotech hoặc tại các nhà máy của khách hàng tại nước ngoài.
– Viết tài liệu cho người dùng và các đối tác.
– Bảo trì phần mềm.
  60 million VND
 08/06/2023
  8-16 million VND
 08/06/2023