Processing

Job detail of {key1} in {key2} - ViecOi.vn

 Home  /  Ho Chi Minh City /  Manufacturing / Process /  [Vietnamese] JOBS MATERIAL STAFF at Ho Chi Minh City - Viec Oi
Work From Home:
 • Ms Ngoc
 • 20 - 99 people
 • 155A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3
 • Ho Chi Minh City
Contact:
Ms Ngoc
Company type:
100% Foreign Capital
Company size:
20 - 99 people
Headquarters:
TPHCM
Address:
155A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3

[Vietnamese] JOBS MATERIAL STAFF at Ho Chi Minh City - Viec Oi

11,000,000 - 13,000,000 VND
0 VND

Recruitment Information

Working conditions

 • Amount of Vacancies:
  1 people
 • Degree:
  College
 •  Experiences:
  From 3 to 4 year
 • Gender:
  Male
 •  Level:

Job Description

[Vietnamese]
- Chuyển đổi sản xuất vật liệu SOLE (đặc tính vật lý, đúc đế, xác nhận đánh giá)
- Thực hiện việc xác nhận và yêu cầu đánh giá từ nhà máy để chuyển đổi vật liệu từ giai đoạn phát triển sang sản xuất
- Báo cáo kết quả đánh giá với Headquarter
- Tham quan nhà máy và ghi nhận tại hiện trường để xác nhận quá trình đúc và đưa ra hướng dẫn thử nghiệm
- Thực hiện các công việc trên bằng tiếng Nhật (họp, email, báo cáo,...).
  15-20 million VND
 21/06/2023
  9-12 million VND
 08/06/2023
  12-16 million VND
 21/06/2023
  9-12 million VND
 21/06/2023
  7-10 million VND
 21/06/2023