Job detail of {key1} in {key2} - ViecOi.vn

 Home  /  Ho Chi Minh City /  Unskilled Labo /  JOBS NHÂN VIÊN NHẬP LIỆU LÀM TẠI NHÀ ONLINE at Ho Chi Minh City - Hộ Kinh Doanh Hoài Thương
Việc tại nhà:
  • Thương
  • Personal
  • 100 - 499 people
  • Ho Chi Minh City
  • Ho Chi Minh City (Hồ Chí Minh), Vietnam
Contact:
Thương
Company type:
Personal
Company size:
100 - 499 people
Headquarters:
TPHCM
Address:
Ho Chi Minh City (Hồ Chí Minh), Vietnam

Company ranking

Job ranking

  6-8 million VND
 29/05/2022
 Negotiation
  4-6 million VND
 29/05/2022
 Negotiation
  6-7 million VND
 29/05/2022
 Negotiation

JOBS NHÂN VIÊN NHẬP LIỆU LÀM TẠI NHÀ ONLINE at Ho Chi Minh City - Hộ Kinh Doanh Hoài Thương

 Salary:  5,000,000 - 10,000,000 VND
 Reward:  0 VND

Working conditions

Job Description

  6-8 million VND
 29/05/2022
 Negotiation
  4-6 million VND
 29/05/2022
 Negotiation
  6-7 million VND
 29/05/2022
 Negotiation