Processing

Job detail of {key1} in {key2} - ViecOi.vn

 Home  /  Dong Nai /  Translation /  [Vietnamese] JOBS NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT at Dong Nai - G A Consultant
Work From Home:
  • Kim Yến
  • 20 - 99 people
  • 2nd Floor, Bach Building, 111 Ly Chinh Thang St., Ward 7, Dist. 3
  • Ho Chi Minh City
Contact:
Kim Yến
Company type:
100% Foreign Capital
Company size:
20 - 99 people
Headquarters:
TPHCM
Address:
2nd Floor, Bach Building, 111 Ly Chinh Thang St., Ward 7, Dist. 3

Related companies

[Vietnamese] JOBS NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT at Dong Nai - G A Consultant

10,000,000 - 17,000,000 VND
0 VND

Recruitment Information

Working conditions

Job Description

[Vietnamese]
- Biên phiên dịch từ tiếng Việt sang tiếng Nhật và ngược lại.
- Hỗ trợ bộ phận quản lý sản xuất các công việc có liên quan.
- Hỗ trợ Giám đốc người Nhật.
- Chi tiết công việc trao đổi trong lúc phỏng vấn.
  10-15 million VND
 21/06/2023

(TH) Japanese Translator N2

10-12 million VND
21/06/2023
  10-12 million VND
 21/06/2023
  11-13 million VND
 21/06/2023
  9-12 million VND
 21/06/2023
  10.5-12 million VND
 21/06/2023