Job detail of {key1} in {key2} - ViecOi.vn

 Home  /  Ho Chi Minh City /  Architecture /  [Vietnamese] JOBS PHÓ GIÁM ĐỐC DỰ ÁN NỘI THẤT at Ho Chi Minh City - Xây Dựng Và Thương Mại Green World
Work From Home:
 • phượng
 • 100 - 499 people
 • Số 39 Đường số 41 Phường 6 Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh
 • Ho Chi Minh City
Contact:
phượng
Company type:
Stock company
Company size:
100 - 499 people
Headquarters:
TPHCM
Address:
Số 39 Đường số 41 Phường 6 Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

[Vietnamese] JOBS PHÓ GIÁM ĐỐC DỰ ÁN NỘI THẤT at Ho Chi Minh City - Xây Dựng Và Thương Mại Green World

30,000,000 - 40,000,000 VND
0 VND

Recruitment Information

Working conditions

 • Amount of Vacancies:
  1 people
 • Degree:
  University
 •  Experiences:
  From 2 to 5 year
 • Gender:
  Male
 •  Level:

Job Description

  [Vietnamese]
  1.Quản lý và điều hành bộ phận Dự án/ Thi công khu vực phía Nam theo chức năng và nhiệm vụ để đạt được mục tiêu được giao

  Quản lý và phân công công việc cho nhân viên bộ phận dự án/ thi công khu vực phía Nam theo đúng chức năng và nhiệm vụ được mô tả trong bản mô tả công việc của nhân viên quản lý dự án (PM) và Chỉ huy/ Giám sát công trường
  Kiểm tra chi phí thực hiện dự án và kết quả công việc, cách thực hiện công việc của các nhân viên trong phòng dự án và thi công khu vực phía Bắc để đảm bảo dự án hoàn thanh đúng mục tiêu do Ban Giám đốc đề ra.
  Đào tạo, hướng dẫn, phát triển, đánh giá hiệu quả làm việc của phòng, cán bộ nhân viên trong phòng
  2.Điều hành, hoạch định, xây dựng, tổ chức, giám sát và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của bộ phận dự án - thi công tại khu vực phía Nam

  Tham gia triển khai dự án, triển khai thi công theo kế hoạch của công ty
  Tham gia phỏng vấn tất cả dự án trong giai đoạn đấu thầu tại khu vực phía Nam
  Kiểm soát chung các hoạt động của phòng, chịu trách nhiệm trước công ty về tình hình thi công tại tất cả dự án bao gồm: Tiến độ, chất lượng, chi phí, biện pháp thi công, an toàn lao động – vệ sinh môi trường, các hồ sơ chất lượng theo từng giai đoạn
  Lập kế hoạch tài chính và công việc của phòng dự án/ thi công khu vực phía Bắc theo tháng
  Sắp xếp, phân bổ nhân sự các dự án đảm bảo nhân lực thực hiện đáp ứng kế hoạch đã lập
  Kiểm tra, thẩm định kế hoạch các dự án: Tiến độ thi công dự án - Kế hoạch tài chính – Kế hoạch công việc
  Đánh giá việc thực hiện các dự án theo giai đoạn
  Kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác Nghiệm thu nội bộ - Kiểm soát chất lượng dự án theo định kỳ. Phối hợp xử lý các vấn đề kỹ thuật, chất lượng của dự án, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Chủ đầu tư
  Kiểm tra việc tổ chức lập hồ sơ nghiệm thu từng hạng mục, giai đoạn… giữa Nhà thầu, Tư vấn giám sát, Chủ đầu tư;
  Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý các vấn đề ảnh hưởng đến tiến độ của dự án
  3.Chịu trách nhiệm về chi phí vận hành và hiệu quả hoạt động của bộ phận Dự án – thi công.

  Kiểm tra và giám sát việc thực hiện theo quy trình đã ban hành

  Quản lý nhân sự, hành chính

  Tổ chức việc đào tạo, phân công công việc, đánh giá nhân sự.
  Tổ chức triển khai, giám sát thực hiện chính sách nhân sự, nội quy của công ty.
  Phát triển đào tạo đội ngũ kế cận cho bộ khung quản lý của công ty
  4. Thực hiện báo cáo theo yêu cầu từ BGĐ cho việc triển khai dự án

  5. Tổ chức lưu trữ hồ sơ, tài liệu

  6. Xây dựng, nghiên cứu, tìm hiểu, đánh giá và áp dụng những công nghệ, tiêu chuẩn mới trong lĩnh vực xây dựng nội thất, quản lý công trình.

  7. Đề xuất, tham mưu cho Ban Giám đốc các nội dung thuộc nhiệm vụ, chức năng được giao.
  10-25 million VND
 13/02/2023
  15-25 million VND
 13/02/2023
  8-15 million VND
 13/02/2023
  30-46 million VND
 13/02/2023
  7-12 million VND
 13/02/2023