Processing

Job detail of {key1} in {key2} - ViecOi.vn

 Home  /  Ho Chi Minh City /  Manufacturing / Process /  [Vietnamese] JOBS QC NHÂN VIÊN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG at Ho Chi Minh City - Thương Mại Nitori Việt Nam
Work From Home:
  • Jp Phan
  • 20 - 99 people
  • 473 Điện Biên Phủ, Phường 25
  • Ho Chi Minh City
Contact:
Jp Phan
Company type:
100% Foreign Capital
Company size:
20 - 99 people
Headquarters:
TPHCM
Address:
473 Điện Biên Phủ, Phường 25

[Vietnamese] JOBS QC NHÂN VIÊN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG at Ho Chi Minh City - Thương Mại Nitori Việt Nam

7,000,000 - 10,000,000 VND
5,000,000 VND

Recruitment Information

Working conditions

Job Description

[Vietnamese]
Tùy nhóm hàng phụ trách sẽ được phân công kiểm tra chất lượng hàng hóa đồ nội thất, đồ dùng trong gia đình hay phát triển hàng dệt may, quản lý chất lượng sản phẩm, báo cáo kiểm tra chất lượng sản phẩm…
  9-12 million VND
 21/06/2023
  8-15 million VND
 21/06/2023
  6 million VND
 21/06/2023
  12-16 million VND
 21/06/2023
  8-12 million VND
 08/06/2023