Processing

Job detail of {key1} in {key2} - ViecOi.vn

 Home  /  Ho Chi Minh City /  Administrative / Clerical /  [Vietnamese] JOBS TRỢ LÝ TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ at Ho Chi Minh City - Matsumoto Kiyoshi Vn
Work From Home:
 • Ms Trúc
 • 20 - 99 people
 • 9 - 9A Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ho Chi Minh City
Contact:
Ms Trúc
Company type:
Corporation
Company size:
20 - 99 people
Headquarters:
TPHCM
Address:
9 - 9A Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

[Vietnamese] JOBS TRỢ LÝ TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ at Ho Chi Minh City - Matsumoto Kiyoshi Vn

13,000,000 - 18,000,000 VND
0 VND

Recruitment Information

Working conditions

 • Amount of Vacancies:
  1 people
 • Degree:
  University
 •  Experiences:
  From 1 to 3 year
 • Gender:
  No gender requirement
 •  Level:

Job Description

[Vietnamese]
• Hỗ trợ Trưởng phòng Vận hành làm việc trực tiếp với đội ngũ quản lý cửa hàng về các
vấn đề: sản phẩm, trưng bày, doanh số, tồn kho,….; đưa ra các hướng dẫn về quản lý
số liệu và hiệu quả kinh doanh của cửa hàng;
• Thực hiện phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, tình hình kinh tế xã hội..., từ đó đề
xuất các chiến lược nhằm tối ưu hóa kết quả kinh doanh và hoạt động vận hành của cửa
hàng;
• Đại diện phòng Vận hành làm việc với các bộ phận/phòng ban khác để triển khai các
chương trình promotion, chiến dịch launching sản phẩm mới, tuyển dụng,….
• Xây dựng các quy trình, tài liệu theo sự hướng dẫn của Trưởng phòng Vận hành;
• Tham gia vào hoạt động đào tạo hội nhập & đào tạo kiến thức sản phẩm mới cho nhân
viên mới;
• Các nhiệm vụ khác đúng chuyên môn theo sự phân công của Quản lý trực tiếp và Ban
Giám đốc.

Xem JD và thông tin chi tiết công việc tại: bit.ly/mkv-aom
  8-10 million VND
 08/06/2023
  6-8 million VND
 08/06/2023
  8-12 million VND
 21/06/2023
  6-10 million VND
 21/06/2023
  7-10 million VND
 08/06/2023