Job detail of {key1} in {key2} - ViecOi.vn

 Home  /  Ho Chi Minh City /  Unskilled Labo /  TUYỂN DỤNG 2 CHỊ CHĂM SÓC TRẺ VÀ GIÚP VIỆC NHÀ at Ho Chi Minh City - Một Chăm Sóc Trẻ Một Và Giúp Việc Nhà Gia đình Riêng
Việc tại nhà:
  • Thành Tâm
  • Personal
  • 0 - 9 people
  • Ho Chi Minh City
  • 998/9 quang trung
Contact:
Thành Tâm
Company type:
Personal
Company size:
0 - 9 people
Headquarters:
TPHCM
Address:
998/9 quang trung

Company ranking

Job ranking

TUYỂN DỤNG 2 CHỊ CHĂM SÓC TRẺ VÀ GIÚP VIỆC NHÀ at Ho Chi Minh City - Một Chăm Sóc Trẻ Một Và Giúp Việc Nhà Gia đình Riêng

 Salary:  10,000,000 - 14,000,000 VND
 Reward:  1,400,000 VND

Working conditions

Job Description