Giới thiệu dịch vụ tìm hồ sơ ứng viên

 Việc làm  /  Nhà Tuyển Dụng  /  Giới thiệu dịch vụ tìm hồ sơ ứng viên 

Viecoi.vn là website tuyển dụng cho phép doanh nghiệp chủ động tìm kiếm hồ sơ phù hợp mà không cần phải đăng tin tuyển dụng.

 Với mỗi lượt xem hồ sơ, bạn sẽ tốn 1 số    nhất định, phụ thuộc vào kinh nghiệm và mức lương của người tìm việc

Kinh nghiệm Mức lương
< 1 năm 1 - 3 năm > 3 năm < 10 triệu 10 - 20 triệu > 20 triệu
Số    sử dụng 1    2    3    1    2    3   
Kinh nghiệm
< 1 năm 1 - 3 năm > 3 năm
Số    sử dụng 1    2    3   
Mức lương
< 10 triệu 10 - 20 triệu > 20 triệu
Số    sử dụng 1    2    3   

 Tổng số    xem CV = Kinh nghiệm + Mức lương

Mua    để nhận được nhiều tiện ích hơn

 Nếu bạn muốn có thêm nhiều ứng viên apply, lọc CV mà không cần đăng tin hoặc đưa tin tuyển dụng lên top, bạn có thể mua thêm kim cương thể trải nghiệm dịch vụ được tốt hơn.

Gói cá nhân Gói cơ bản Gói tiện lợi Gói doanh nghiệp
Giá (Giá chưa bao gồm VAT) 1.200.000 vnđ 2.800.000 vnđ 5.600.000 vnđ 8.000.000 vnđ
Số lượng kim cương 60  150  320  500 
Hạn sử dụng 30 ngày 60 ngày 120 ngày 180 ngày
Hỗ trợ
Thêm tin đăng miễn phí 1 tin 2 tin 5 tin 10 tin
Chia sẻ việc làm trên Facebook 1 việc làm 3 việc làm 6 việc làm
Đưa tin lên mục “Tuyển Gấp” 1 việc làm/ 1 tuần 1 việc làm/ 2 tuần
Hỗ trợ đăng việc làm 3 lượt 6 lượt
 Ưu đãi khi mua lại
Tặng thêm   10  15  20  50 
Hạn sử dụng thêm 30 ngày 30 ngày 60 ngày 120 ngày
Gói cá nhân
Giá (Giá chưa bao gồm VAT) 1.200.000 vnđ
Số lượng kim cương 60 
Hạn sử dụng 30 ngày
Hỗ trợ
Thêm tin đăng miễn phí 1 tin
Chia sẻ việc làm trên Facebook
Đưa tin lên mục “Tuyển Gấp”
Hỗ trợ đăng việc làm
 Ưu đãi khi mua lại
Tặng thêm   10 
Hạn sử dụng thêm 30 ngày
Gói cơ bản
Giá (Giá chưa bao gồm VAT) 2.800.000 vnđ
Số lượng kim cương 150 
Hạn sử dụng 60 ngày
Hỗ trợ
Thêm tin đăng miễn phí 2 tin
Chia sẻ việc làm trên Facebook 1 việc làm
Đưa tin lên mục “Tuyển Gấp”
Hỗ trợ đăng việc làm
 Ưu đãi khi mua lại
Tặng thêm   15 
Hạn sử dụng thêm 30 ngày
Gói tiện lợi
Giá (Giá chưa bao gồm VAT) 5.600.000 VvnđNĐ
Số lượng kim cương 320 
Hạn sử dụng 120 ngày
Hỗ trợ
Thêm tin đăng miễn phí 5 tin
Chia sẻ việc làm trên Facebook 3 việc làm
Đưa tin lên mục “Tuyển Gấp” 1 việc làm/ 1 tuần (300.000 vnđ)
Hỗ trợ đăng việc làm 3 lượt
 Ưu đãi khi mua lại
Tặng thêm   20 
Hạn sử dụng thêm 60 ngày
Gói doanh nghiệp
Giá (Giá chưa bao gồm VAT) 8.000.000 vnđ
Số lượng kim cương 500 
Hạn sử dụng 180 ngày
Hỗ trợ
Thêm tin đăng miễn phí 10 tin
Chia sẻ việc làm trên Facebook 6 việc làm
Đưa tin lên mục “Tuyển Gấp” 1 việc làm/ 2 tuần (420.000 vnđ)
Hỗ trợ đăng việc làm 6 lượt
 Ưu đãi khi mua lại
Tặng thêm   50 
Hạn sử dụng thêm 120 ngày