Processing

Employer {key1} - Viecoi.vn

Chi Nhanh Công Ty Cổ Phần Vng

Chi Nhanh Công Ty Cổ Phần Vng


Stock company
20 - 99 people
Hà Nội
Posted 6
Chi Nhanh Công Ty Cổ Phần Vng

Chi Nhanh Công Ty Cổ Phần Vng


Stock company
20 - 99 người
Hà Nội

Introduction

Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: Đại lý cung cấp dịch vụ internet. Cung cấp dịch vụ truy nhập internet (ISP), cung cấp dịch vụ ứng dụng internet trong bưu chính, viễn thông (OSP bưu chính, OSP viễn thông).
Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: dịch vụ truy cập dữ liệu và thông tin trên mạng, dịch vụ xử lý dữ liệu và thông tin trên mạng. Xây dựng cơ sở dữ liệu, lưu trữ cơ sở dữ liệu, khai thác cơ sở dữ liệu.(Không bao gồm hoạt động cung cấp hạ tầng thông tin cho thuê)

Contact information

NGUYEN MANH CƯƠNG
Tầng 17, Tòa Nhà TNR Tower, số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà . View the map

Related companies

 0
  • 18 points

18 points

See how to calculate points
 0
  • 18 points

18 points

See how to calculate points
 0
  • 18 points

18 points

See how to calculate points
 0
  • 18 points

18 points

See how to calculate points

Share this company

  Chi Nhanh Công Ty Cổ Phần Vng is recruiting following jobs:

  8-15 million VND
 24/04/2023
  12-18 million VND
 02/04/2023
  12-18 million VND
 02/04/2023

Recruiter's image

0 (0 Reviews)

Reviews

Please write your review here