Processing

 Home  /  Other /  Agriculture /  FOOD ENGINEER WORKING IN JAPAN KAGOSHIMA at Other - Moment đà Nẵng

FOOD ENGINEER WORKING IN JAPAN KAGOSHIMA at Other - Moment đà Nẵng

40,000,000 - 45,000,000 VND
0 VND

Recruitment Information

Working conditions

Job Description

Food engineer
Location: Kagoshima
Job: Processing chicken food
Quantity: 5 men, 5 women
Staff salary: 8000y/day
There are salary increases and bonuses
Working hours: 8am - 5pm Closed Saturday and Sunday
Requirements: Accepting candidates who graduated from colleges and universities with majors in food, food technology...Japanese lesson 25 or higher
Housing: 2 man. Electricity, water and gas costs
CÔNG TY TNHH MOMENT ĐÀ NẴNG Là một trong những công ty đi đầu trong lĩnh vực XKLĐ và KỸ SƯ với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, chúng tôi nhận tất cả loại bằng, nhận xử lý rất nhiều ca khó như trượt,…đã cho ra kết quả thành công. Chúng tôi đã biết phát huy lợi thế, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, tuyển chọn lao động, xây dựng thương hiệu trên cơ sở lòng tin của người lao động và của chủ sử dụng lao động nước ngoài. [Vietnamese] CÔNG TY TNHH MOMENT ĐÀ NẴNG Là một trong những công ty đi đầu trong lĩnh vực XKLĐ và KỸ SƯ với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, chúng tôi nhận tất cả loại bằng, nhận xử lý rất nhiều ca khó như trượt,…đã cho ra kết quả thành công. Chúng tôi đã biết phát huy lợi thế, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, tuyển chọn lao động, xây dựng thương hiệu trên cơ sở lòng tin của người lao động và của chủ sử dụng lao động nước ngoài.
  8-20 million VND
 01/06/2024
  35-45 million VND
 30/05/2024
  40-50 million VND
 30/06/2024