Job detail of {key1} in {key2} - ViecOi.vn

 Home  /  Ho Chi Minh City /  Sales / Business /  JOBS NHÂN VIÊN KINH DOANH THIẾT BỊ ĐIỆN at Ho Chi Minh City - Win Việt Nam
Việc tại nhà:
  • Ms Tuyền
  • Limited Liability
  • 20 - 99 people
  • Ho Chi Minh City
  • 487/46/4b huỳnh tấn Phát, phường Tân Thuận Đông, Quận 7
Contact:
Ms Tuyền
Company type:
Limited Liability
Company size:
20 - 99 people
Headquarters:
TPHCM
Address:
487/46/4b huỳnh tấn Phát, phường Tân Thuận Đông, Quận 7

Company ranking

Job ranking

JOBS NHÂN VIÊN KINH DOANH THIẾT BỊ ĐIỆN at Ho Chi Minh City - Win Việt Nam

 Salary:  8,000,000 - 12,000,000 VND
 Reward:  5,000,000 VND

Working conditions

Job Description