Processing

 Home  /  Ha Noi /  Event organization /  Nhân viên xử lý dữ liệu Tiếng Nhật Thời vụ Parttime hoặc Fulltime at Ha Noi - Free't Planning Vn

Nhân viên xử lý dữ liệu Tiếng Nhật Thời vụ Parttime hoặc Fulltime at Ha Noi - Free't Planning Vn

4,000,000 - 7,000,000 VND
0 VND

Recruitment Information

Working conditions

Job Description

- Nhập dữ liệu họ tên tiếng Nhật từ tranh ảnh scan vào phần mềm có sẵn
- Nhập dữ liệu Tiếng nhật cho các báo cáo tài chính, báo cáo thống kê
- Đối chiếu, kiểm tra và sửa chữa thông tin khách hàng từ các định dạng dữ liệu khác nhau bằng Tiếng Nhật
- Các công việc khác được chỉ thị và đều được hướng dẫn cách làm trước
VSBPO (http://vsbpo.com) là công ty liên doanh giữa công ty Free’t Planning Nhật Bản (fhp.co.jp) và thành viên Việt Nam. Công ty hoạt động trong lĩnh vực BPO (Business Process Outsourcing) cho thị trường Nhật Bản, hay còn được là hiểu là “Dịch vụ nghiệp vụ doanh nghiệp”, hoặc “Thuê ngoài qui trình kinh doanh”. BPO giúp cho doanh nghiệp Nhật giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh và tập trung vào các mặt mạnh của doanh nghiệp. Các dịch vụ mà VSBPO hiện nay đang cung cấp bao gồm nhập và xử lý dữ liệu, thống kê. [Vietnamese] VSBPO (http://vsbpo.com) là công ty liên doanh giữa công ty Free’t Planning Nhật Bản (fhp.co.jp) và thành viên Việt Nam. Công ty hoạt động trong lĩnh vực BPO (Business Process Outsourcing) cho thị trường Nhật Bản, hay còn được là hiểu là “Dịch vụ nghiệp vụ doanh nghiệp”, hoặc “Thuê ngoài qui trình kinh doanh”. BPO giúp cho doanh nghiệp Nhật giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh và tập trung vào các mặt mạnh của doanh nghiệp. Các dịch vụ mà VSBPO hiện nay đang cung cấp bao gồm nhập và xử lý dữ liệu, thống kê.
  7-9 million VND
 07/06/2024
  8-10 million VND
 03/06/2024
  9-15 million VND
 03/06/2024
  7-8 million VND
 09/06/2024

Staff packing goods 20k/hour

TGN
3 million VND
09/06/2024
  3 million VND
 09/06/2024