Processing

 Home  /  Binh Duong /  Sales / Business /  NV Kinh doanh at Binh Duong - Musashi Trading Viet Nam

NV Kinh doanh at Binh Duong - Musashi Trading Viet Nam

9,000,000 - 10,000,000 VND
0 VND

Recruitment Information

Working conditions

 • Amount of Vacancies:
  1 people
 • Degree:
  High school
 •  Experiences:
  From 1 to 2 year
 • Gender:
  No gender requirement
 •  Level:

Job Description

 Hỗ trợ và làm theo yêu cầu của quản lý.
 Kinh doanh các mặt hàng về băng keo
 Giao dịch, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
 Xử lý hồ sơ khách hàng và thực hiện kế họach chăm sóc khách hàng.
 Phân tích và báo cáo tổng kết trực tiếp với quản lý về hoạt động hằng ngày
 Các công việc khác liên quan đến bộ phận kinh doanh
Công ty 100% vốn đầu tư Nhật bản, nhân sự dưới 10 người, hoạt động trong lĩnh vực mua bán áo chống nóng, Sơn, hóa chất, băng keo các loại [Vietnamese] Công ty 100% vốn đầu tư Nhật bản, nhân sự dưới 10 người, hoạt động trong lĩnh vực mua bán áo chống nóng, Sơn, hóa chất, băng keo các loại
  13-14 million VND
 03/06/2024
  6-9 million VND
 09/06/2024
  10-12 million VND
 03/06/2024
  10-13 million VND
 03/06/2024

Japanese sale

13-18 million VND
03/06/2024
  13-18 million VND
 03/06/2024