Processing

Job detail of {key1} in {key2} - ViecOi.vn

 Home  /  Ha Noi /  IT Software /  [Vietnamese] JOBS BRSE TIẾNG NHẬT/ SKILL JAVA at Ha Noi - Nissho Electronics Viet Nam
Work From Home:
 • Ms Trang
 • 100 - 499 people
 • Oriental tower 324 Tây Sơn, Ngã Tư Sở, Hà Nội
 • Ha Noi
Contact:
Ms Trang
Company type:
100% Foreign Capital
Company size:
100 - 499 people
Headquarters:
Hà Nội
Address:
Oriental tower 324 Tây Sơn, Ngã Tư Sở, Hà Nội

[Vietnamese] JOBS BRSE TIẾNG NHẬT/ SKILL JAVA at Ha Noi - Nissho Electronics Viet Nam

20,000,000 - 40,000,000 VND
0 VND

Recruitment Information

Working conditions

 • Amount of Vacancies:
  2 people
 • Degree:
  University
 •  Experiences:
  From 1 to 5 year
 • Gender:
  No gender requirement
 •  Level:

Job Description

[Vietnamese]
- Tham gia trực tiếp vào các dự án về phát triển, triển khai hệ thống phần mềm, ứng dụng cho các tập đoàn lớn của Nhật như Sojitz, Nissho Japan có quy mô đến 10K nhân viên và các khách hàng Nhật Bản khác.
- Hiểu nội dung dự án, đóng vai trò là cầu nối giữa team offshore và phía khách hàng Nhật, trao đổi với khách hàng để thống nhất yêu cầu và truyền đạt lại cho team phát triển, điều chỉnh các vấn đề như là thay đổi specs…với phía khách hàng.
- Thực hiện lên kế hoạch dự án, đánh giá, điều chỉnh, xúc tiến tổng thể dự án, xác nhận tình hình chất lượng, xem xét giải quyết các câu hỏi (Q&A) để đảm bảo tiến độ và chất lượng của dự án
- Thực hiện review code và các công việc khác trong phạm vi trách nhiệm của vị trí tuyển dụng
  15-28 million VND
 08/06/2023
  8-14 million VND
 08/06/2023
  6.5-20 million VND
 08/06/2023
  46-46 million VND
 08/06/2023
  23-60 million VND
 08/06/2023