Job detail of {key1} in {key2} - ViecOi.vn

 Home  /  Ha Noi /  Sales / Business /  JOBS CHUYÊN VIÊN KINH DOANH (THU NHẬP 12 - 15 TRIỆU) at Ha Noi - Skylead Việt Nam
Việc tại nhà:
  • Nguyễn Thị Bích Vượng
  • Stock company
  • 10 - 19 people
  • Ha Noi
  • Tầng 5, N03- T7 khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm Hà Nội.
Contact:
Nguyễn Thị Bích Vượng
Company type:
Stock company
Company size:
10 - 19 people
Headquarters:
Hà Nội
Address:
Tầng 5, N03- T7 khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm Hà Nội.

Company ranking

Job ranking

  Ha Noi
  9-11 million VND
 29/05/2022
 Negotiation
  Ha Noi
  12-25 million VND
 29/05/2022
 Negotiation
  Ha Noi
  8-20 million VND
 29/05/2022
 2 million VND
  Ha Noi
  6-8 million VND
 29/05/2022
 1.4 million VND

JOBS CHUYÊN VIÊN KINH DOANH (THU NHẬP 12 - 15 TRIỆU) at Ha Noi - Skylead Việt Nam

 Salary:  12,000,000 - 15,000,000 VND
 Reward:  0 VND

Working conditions

Job Description

  Ha Noi
  9-11 million VND
 29/05/2022
 Negotiation
  Ha Noi
  12-25 million VND
 29/05/2022
 Negotiation
  Ha Noi
  8-20 million VND
 29/05/2022
 2 million VND
  Ha Noi
  6-8 million VND
 29/05/2022
 1.4 million VND