Processing

 Home  /  Ha Noi /  Educations /  Japanese - Korean - German teacher at Ha Noi - Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội

Japanese - Korean - German teacher at Ha Noi - Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội

7,000,000 VND
5,000,000 VND

Recruitment Information

Working conditions

Job Description

RECRUITMENT NOTICE OF TEACHER TEACHER JAPANESE, KOREA, GERMANY
Tue Tinh College of Medicine and Pharmacy, Hanoi announces the recruitment of lecturers and teaching assistants, specifically as follows:
Number of recruits:
- Lecturer of Japanese, Korean, German: 03
- Teaching assistant: 03
REQUEST:
For Japanese teachers:
Graduated from a university with a major in Japanese, with a pedagogical certificate, or N2 level or higher, and other certificates relevant to the job.
For Korean teachers:
Graduated from university with a pedagogical certificate, a certificate of Korean language proficiency suitable for the job.
For German teachers:
Graduated from university or higher, has a certificate of pedagogy, a certificate of German language proficiency suitable for the job.
For Teaching Assistants;
Graduated from College or above in majors, have diplomas and certificates relevant to job requirements.
+ Age from 20 to 30, good appearance, enthusiasm, enthusiasm, good communication;
+ Want to stick with the School for a long time.
MODE - BENEFITS:
- To fully enjoy all benefits according to current regulations of the State;
– Solid salary: 7,000,000 + Allowance for class teacher, homeroom teacher, etc
Working time: during office hours.
Profile requirements:
- Job application
- A CV introducing competencies.
– Curriculum Vitae (stamped by the local government).
- Relevant diplomas and certificates
(Accept COPY, SOFTWARE SENDED via EMAIL).
SUPPLY DOCUMENTS AT:
Tue Tinh College of Medicine and Pharmacy Hanoi – No. 8 Tran Phu - 0355 C Quynh (with zalo)
Website: caodangduoc.edu.vn
Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội tiền thân là Trường Cao đẳng Dược Hà Nội I, được đổi tên theo quyết định số 191/QĐ-BLĐTBXH, ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Trải qua gần 20 năm phấn đấu, nỗ lực không ngừng, đến nay, Nhà trường đã khẳng định được vị thế là một trong những cơ sở đào tạo nhân lực y tế hàng đầu của cả nước. Là đơn vị uy tín trong lĩnh vực đào tạo chuyên sâu các khối ngành sức khoẻ như các ngành: Dược sỹ, Điều dưỡng viên, y sỹ y học cổ truyền...theo mô hình Viện - Trường. Mục tiêu đào tạo sinh viên phát triển toàn diện với giá trị cốt lõi "Sâu y lý - Giỏi y thuật - Giàu y đức", sau khi tốt nghiệp có việc làm và làm được việc. [Vietnamese] Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội tiền thân là Trường Cao đẳng Dược Hà Nội I, được đổi tên theo quyết định số /QĐBLĐTBXH, ngày tháng năm của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Trải qua gần 20 năm phấn đấu, nỗ lực không ngừng, đến nay, Nhà trường đã khẳng định được vị thế là một trong những cơ sở đào tạo nhân lực y tế hàng đầu của cả nước. Là đơn vị uy tín trong lĩnh vực đào tạo chuyên sâu các khối ngành sức khoẻ như các ngành: Dược sỹ, Điều dưỡng viên, y sỹ y học cổ truyền...theo mô hình Viện - Trường. Mục tiêu đào tạo sinh viên phát triển toàn diện với giá trị cốt lõi "Sâu y lý - Giỏi y thuật - Giàu y đức", sau khi tốt nghiệp có việc làm và làm được việc.
  15-20 million VND
 31/05/2024
  10-30 million VND
 06/06/2024
  15-26 million VND
 06/06/2024
  3-10 million VND
 03/06/2024
  7-10 million VND
 03/06/2024