Processing

 Home  /  Da Nang /  Educations /  Japanese language teacher at Da Nang - Mtv Delight Works Việt Nam

Japanese language teacher at Da Nang - Mtv Delight Works Việt Nam

7,000,000 - 9,000,000 VND
0 VND

Recruitment Information

Working conditions

 • Amount of Vacancies:
  1 people
 • Degree:
  College
 •  Experiences:
  From 1 to 2 year
 • Gender:
  No gender requirement
 •  Level:

Job Description

Teaching elementary Japanese of Minano Nihongo I - II curriculum for trainees
- Have experience in teaching Japanese
- Have a certificate of Japanese language N3 or higher, priority is given to those who have a pedagogical certificate
- Responsible in work, easy to understand expression skills
- Priority will be given to candidates who can start working immediately
- Working time: From Monday to Saturday morning every week
Mtv Delight Works Việt Nam là công ty Trách nhiệm hữu hạn đang hoạt động lĩnh vực Giáo dục, Đào tạo tại Đà Nẵng. Hiện tại chúng tôi đang cần tuyển vị trị trí "Giáo viên dạy tiếng Nhật", "Nhân Viên Tư Vấn Du Học - Xuất Khẩu Lao Động". với các kỹ năng như Cẩn Thận, Chăm Sóc Khách Hàng, Giải Quyết Vấn Đề .Bạn sẽ được hưởng các chế độ phúc lợi như Chế độ bảo hiểm, Nghỉ thứ 7&chủ nhật khi làm việc tại Mtv Delight Works Việt Nam . [Vietnamese] Mtv Delight Works Việt Nam là công ty Trách nhiệm hữu hạn đang hoạt động lĩnh vực Giáo dục, Đào tạo tại Đà Nẵng. Hiện tại chúng tôi đang cần tuyển vị trị trí "Giáo viên dạy tiếng Nhật", "Nhân Viên Tư Vấn Du Học - Xuất Khẩu Lao Động". với các kỹ năng như Cẩn Thận, Chăm Sóc Khách Hàng, Giải Quyết Vấn Đề .Bạn sẽ được hưởng các chế độ phúc lợi như Chế độ bảo hiểm, Nghỉ thứ 7&chủ nhật khi làm việc tại Mtv Delight Works Việt Nam .
  6.5-10 million VND
 03/06/2024
  6.5-10 million VND
 03/06/2024
  6.5-10 million VND
 03/06/2024
  6-10 million VND
 03/06/2024
  8-20 million VND
 09/06/2024