Processing

 Home  /  Ho Chi Minh City /  Educations /  Online Japanese Teacher at Ho Chi Minh City - Unitz

Online Japanese Teacher at Ho Chi Minh City - Unitz

5,000,000 VND
0 VND

Recruitment Information

Working conditions

 • Amount of Vacancies:
  10 people
 • Degree:
  University
 •  Experiences:
  From 2 to 5 year
 • Gender:
  No gender requirement
 •  Level:
 • Work from home(Remote):

Job Description

Complete your personal profile on the Unitz platform.
Create courses on the Unitz platform for each level and subject with specific class format and time.
Create a curriculum appropriate to the courses.
Unitz là một nền tảng tư vấn và giáo dục toàn cầu kết nối những người ham học hỏi với các chuyên gia trong mọi lĩnh vực. Cho dù đó là ngôn ngữ, kinh doanh, nghệ thuật hay thể dục, Unitz đều mong muốn cung cấp chuyên gia cho bạn! Với bất kỳ thiết bị di động Apple hoặc Android hoặc máy tính cá nhân nào, chúng ta đã có thể dễ dàng tiếp cận với kiến thức và kinh nghiệm của các chuyên gia trên toàn thế giới. Tận dụng các khóa học đã lên lịch hoặc các buổi tư vấn 1-1 với các chuyên gia hàng đầu bất cứ lúc nào trong giờ làm việc của họ. Nền tảng Unitz hỗ trợ việc thanh toán nhanh chóng bằng nhiều phương thức khác nhau, tìm kiếm giáo viên và sắp xếp bài học trên hệ thống một cách phù hợp hướng tới việc chia sẻ kiến thức. [Vietnamese] Unitz là một nền tảng tư vấn và giáo dục toàn cầu kết nối những người ham học hỏi với các chuyên gia trong mọi lĩnh vực. Cho dù đó là ngôn ngữ, kinh doanh, nghệ thuật hay thể dục, Unitz đều mong muốn cung cấp chuyên gia cho bạn! Với bất kỳ thiết bị di động Apple hoặc Android hoặc máy tính cá nhân nào, chúng ta đã có thể dễ dàng tiếp cận với kiến thức và kinh nghiệm của các chuyên gia trên toàn thế giới. Tận dụng các khóa học đã lên lịch hoặc các buổi tư vấn 1-1 với các chuyên gia hàng đầu bất cứ lúc nào trong giờ làm việc của họ. Nền tảng Unitz hỗ trợ việc thanh toán nhanh chóng bằng nhiều phương thức khác nhau, tìm kiếm giáo viên và sắp xếp bài học trên hệ thống một cách phù hợp hướng tới việc chia sẻ kiến thức.
  4-6 million VND
 10/06/2024
  8-10 million VND
 11/06/2024
  6-8 million VND
 11/06/2024
  10-30 million VND
 06/06/2024
  15-26 million VND
 06/06/2024