Processing

 Home  /  Binh Duong /  Translation /  N[My Phuoc 3/ BD ] - Japanese translator for MAY at Binh Duong - Viec Oi Client

N[My Phuoc 3/ BD ] - Japanese translator for MAY at Binh Duong - Viec Oi Client

15,000,000 - 20,000,000 VND
0 VND

Recruitment Information

Working conditions

 • Amount of Vacancies:
  1 people
 • Degree:
  College
 •  Experiences:
  From 1 to 2 year
 • Gender:
  No gender requirement
 •  Level:

Job Description

Interpreting in workshops, production meetings, offices.

Compile documents related to production, improvement, safety.

Support other tasks with the production team.

Other tasks as requested by superiors
Công ty tuyển dụng của Nhật Bản [Vietnamese] Việc Ơi có mặt ở Việt Nam vào năm 2015 với 100% vốn của Nhật Bản. Chuyên tư vấn, giới thiệu nhân sự, cung cấp công cụ Pandatest kiểm tra tính cách ứng viên đồng thời hỗ trợ tư vấn xây dựng tổ chức, đóng góp vào sự vận hành thành công của doanh nghiệp.
  16-20 million VND
 03/06/2024
  9-11 million VND
 03/06/2024
  9-11 million VND
 03/06/2024
  14-20 million VND
 31/05/2024
  15-20 million VND
 03/06/2024