Processing

 Home  /  Ha Noi /  Educations /  Nhân viên đăng bài at Ha Noi - Tiengtrungtainha

Nhân viên đăng bài at Ha Noi - Tiengtrungtainha

3,500,000 - 7,000,000 VND
2,000,000 VND

Recruitment Information

Working conditions

Job Description

Công việc của bạn là đăng bài chủ đề về TIẾNG TRUNG, TRUNG QUỐC lên website tiengtrungtainha.com
Với mỗi bài đăng bạn sẽ nhận VNĐ Yêu cầu mỗi ngày bạn cần đăng ít nhất bài lên website tiengtrungtainhacom
Ngoài ra bạn cần trả lời bình luận, tương tác với các khán giả của kênh
TIENGTRUNGTAINHA.COM là một trang thông tin giáo dục chuyên về HỌC TIẾNG TRUNG, cung cấp cho khán giả nội dung kiến thức sinh động, phong phú và dễ hiểu [Vietnamese] TIENGTRUNGTAINHA.COM là một trang thông tin giáo dục chuyên về HỌC TIẾNG TRUNG, cung cấp cho khán giả nội dung kiến thức sinh động, phong phú và dễ hiểu
  15-20 million VND
 31/05/2024
  10-30 million VND
 06/06/2024
  15-26 million VND
 06/06/2024
  3-10 million VND
 03/06/2024
  7-10 million VND
 03/06/2024