Processing

 Home  /  Other /  Biotechnology /  Employees working in the mechanical workshop (Japan) at Other - Thiết Kế Asiem

Employees working in the mechanical workshop (Japan) at Other - Thiết Kế Asiem

30,000,000 - 35,000,000 VND
0 VND

Recruitment Information

Working conditions

Job Description

- Working under the mechanical workshop as assigned by the person in charge.
CTY TNHH THIẾT KẾ ASIEM là công ty 100% vốn Nhật, chuyên thiết kế, tư vấn liên quan đến cơ khí, điện cho khách hàng Nhật Bản [Vietnamese] CTY TNHH THIẾT KẾ ASIEM là công ty 100% vốn Nhật, chuyên thiết kế, tư vấn liên quan đến cơ khí, điện cho khách hàng Nhật Bản
  35 million VND
 03/06/2024
  20-25 million VND
 30/06/2024
  9-12 million VND
 30/06/2024
  40-50 million VND
 30/06/2024
  40-50 million VND
 30/06/2024