Processing

 Home  /  Ho Chi Minh City /  Educations /  INTERNAL TRANSLATION FOR JAPANESE CUSTOMERS _ JAPAN N2 at Ho Chi Minh City - Nhân Lực Akane

INTERNAL TRANSLATION FOR JAPANESE CUSTOMERS _ JAPAN N2 at Ho Chi Minh City - Nhân Lực Akane

10,000,000 - 12,000,000 VND
0 VND

Recruitment Information

Working conditions

Job Description

Job details
- Translating: candidate CV, application form, internal documents
- Interpreting: Interviews, discussions between candidates and the Company
- Welcoming and dealing with leading Japanese customers.
- Organizing and disseminating the content related to the candidate selection application before the interview
- Scheduling interviews
- Information about the interview for the departments: candidate's CV, interview time and location
- Receive and confirm candidate CV information (Engineer, Trainee)
- Support to organize and train candidate training before the interview
- Support and receive visa at the Consulate
- Monitor tattoo removal status.
Nhân Lực Akane là công ty Trách nhiệm hữu hạn đang hoạt động lĩnh vực Giáo dục, Đào tạo tại TPHCM. Hiện tại chúng tôi đang cần tuyển vị trị trí "PHIÊN DỊCH ĐỐI ỨNG KHÁCH HÀNG" với các kỹ năng như N2, Tiếng Nhật. Bạn sẽ được hưởng các chế độ phúc lợi như Thưởng Lễ-Tết khi làm việc tại Nhân Lực Akane . [Vietnamese] Nhân Lực Akane là công ty Trách nhiệm hữu hạn đang hoạt động lĩnh vực Giáo dục, Đào tạo tại TPHCM. Hiện tại chúng tôi đang cần tuyển vị trị trí "PHIÊN DỊCH ĐỐI ỨNG KHÁCH HÀNG" với các kỹ năng như N2, Tiếng Nhật. Bạn sẽ được hưởng các chế độ phúc lợi như Thưởng Lễ-Tết khi làm việc tại Nhân Lực Akane .
  4-6 million VND
 10/06/2024
  8-10 million VND
 11/06/2024
  6-8 million VND
 11/06/2024
  10-30 million VND
 06/06/2024
  15-26 million VND
 06/06/2024