Processing

 Home  /  Ho Chi Minh City /  IT Software /  PHP DEVELOPER at Ho Chi Minh City - Việc ơi It Client

PHP DEVELOPER at Ho Chi Minh City - Việc ơi It Client

30,000,000 - 30,000,000 VND
0 VND

Recruitment Information

Working conditions

 • Amount of Vacancies:
  1 people
 • Degree:
  University
 •  Experiences:
  From 3 to 4 year
 • Gender:
  No gender requirement
 •  Level:

Job Description

JOB DESCRIPTION
- Phát triển chức năng mới và duy trì các chức năng hiện tại
- Ngôn ngữ lập trình: PHP, JavaScript, NodeJS - có thể ứng dụng tùy theo nhu cầu công việc
- Database: MySQL
REQUIREMENT
- Dưới 32 tuổi
- Có 3 năm kinh nghiệm lập trình
- Tiếng Anh or tiếng Nhật đọc hiểu tài liệu
- English or Japanese (can read and write technical document well, can express the idea basic)
Programming
- HTML, CSS (over 3 years)
- PHP (over 3 years) with framework: CakePHP (over 2 years), Laravel (over 2 years)
- JavaScript (over 3 years) with: Vuejs (over 1 years) and NodeJS (over 1 year)
- Database: Mysql (over 3 years)
- Git (over 3 years)
- Development Environment: Docker, Server side, AWS EC2, S3 and Others: Websocket, Socket.io
Salary: Up to 30M (Gross)
Working time: Thứ hai - Thứ sáu: 08h00-17h00
WELFARE & OTHERS:
- Transportation allowance:200,000 vnd/month
- Bonus: 13th month salary
- Bảo hiểm theo quy định của luật lao động
- Company trip
Việc Ơi It Client là công ty 100% vốn nước ngoài đang hoạt động lĩnh vực IT Phần mềm, Lập Trình tại TPHCM. Hiện tại chúng tôi đang cần tuyển vị trị trí "[Remote] Japanese Ruby on Rails NN_man/year", "[Remote] Senior Rails Developer_Upto 4000$ Gross". với các kỹ năng như Trình Độ Chuyên Môn, Agile, API .Bạn sẽ được hưởng các chế độ phúc lợi như Chế độ Thưởng, Du Lịch khi làm việc tại Việc Ơi It Client . [Vietnamese] Việc Ơi It Client là công ty 100% vốn nước ngoài đang hoạt động lĩnh vực IT Phần mềm, Lập Trình tại TPHCM. Hiện tại chúng tôi đang cần tuyển vị trị trí "[Remote] Japanese Ruby on Rails NN_man/year", "[Remote] Senior Rails Developer_Upto 4000$ Gross". với các kỹ năng như Trình Độ Chuyên Môn, Agile, API .Bạn sẽ được hưởng các chế độ phúc lợi như Chế độ Thưởng, Du Lịch khi làm việc tại Việc Ơi It Client .
  3-9 million VND
 07/06/2024
  6-12 million VND
 04/06/2024
  8-15 million VND
 11/06/2024

Business Trainer

10-100 thousand VND
03/06/2024
  10-100 thousand VND
 03/06/2024
  12-15 million VND
 31/05/2024