Job detail of {key1} in {key2} - ViecOi.vn

 Home  /  Ho Chi Minh City /  Translation /  JOBS [BÌNH THẠNH] SALES AFMIN TIẾNG NHẬT VÀ ANH (MALE) at Ho Chi Minh City - Việc ơi Japan Client
Việc tại nhà:
  • Uyen
  • 100% Foreign Capital
  • 20 - 99 people
  • Ho Chi Minh City
  • 10D Nguyen Thi Minh Khai, Dakao, Q1
Contact:
Uyen
Company type:
100% Foreign Capital
Company size:
20 - 99 people
Headquarters:
TPHCM
Address:
10D Nguyen Thi Minh Khai, Dakao, Q1

Job ranking

  23-50 million VND
 29/05/2022
 Negotiation
  8-10 million VND
 29/05/2022
 Negotiation
  22-27 million VND
 29/05/2022
 3.5 million VND
  15-23 million VND
 29/05/2022
 Negotiation

JOBS [BÌNH THẠNH] SALES AFMIN TIẾNG NHẬT VÀ ANH (MALE) at Ho Chi Minh City - Việc ơi Japan Client

 Salary:  12,000,000 - 14,000,000 VND
 Reward:  0 VND

Recruitment Information

Working conditions

Job Description

  23-50 million VND
 29/05/2022
 Negotiation
  8-10 million VND
 29/05/2022
 Negotiation
  22-27 million VND
 29/05/2022
 3.5 million VND
  15-23 million VND
 29/05/2022
 Negotiation