Processing

 Home  /  Ha Noi /  Educations /  Night shift part-time Japanese teacher at Ha Noi - Leverages Career Vietnam

Night shift part-time Japanese teacher at Ha Noi - Leverages Career Vietnam

2,400,000 - 6,000,000 VND
0 VND

Recruitment Information

Working conditions

 • Amount of Vacancies:
  2 people
 • Degree:
  University
 •  Experiences:
  From 2 to 5 year
 • Gender:
  No gender requirement
 •  Level:
 • Work from home(Remote):

Job Description

[HN] Expanding classes, the center continues to urgently recruit part-time Japanese teachers for the evening shift???
? Location: Online (sometimes need to go to the company in Lang Ha, Hanoi)
? Salary: k/shift 1.5h or salary multiplied by 2h salary
? Working hours: 3-6 shifts/week (Depends on need to be in charge of 1 or 2 classes)
? Request:
- Living in Hanoi to go to the company when needed
- From 2 years of teaching experience (experience in online teaching is an advantage)
- Japanese N2 and above
Leverages Career Vietnam là công ty 100% vốn nước ngoài đang hoạt động lĩnh vực Giáo dục, Đào tạo tại Hà Nội. Hiện tại chúng tôi đang cần tuyển vị trị trí "Giáo viên tiếng Nhật part-time ca tối", "Nhân viên admin văn phòng". với các kỹ năng như Trách Nhiệm, Excel, Giải quyết vấn đề .Bạn sẽ được hưởng các chế độ phúc lợi như Chế độ Bảo Hiểm Tốt, Nghỉ Phép Năm khi làm việc tại Leverages Career Vietnam . [Vietnamese] Leverages Career Vietnam là công ty 100% vốn nước ngoài đang hoạt động lĩnh vực Giáo dục, Đào tạo tại Hà Nội. Hiện tại chúng tôi đang cần tuyển vị trị trí "Giáo viên tiếng Nhật part-time ca tối", "Nhân viên admin văn phòng". với các kỹ năng như Trách Nhiệm, Excel, Giải quyết vấn đề .Bạn sẽ được hưởng các chế độ phúc lợi như Chế độ Bảo Hiểm Tốt, Nghỉ Phép Năm khi làm việc tại Leverages Career Vietnam .
  15-20 million VND
 31/05/2024
  10-30 million VND
 06/06/2024
  15-26 million VND
 06/06/2024
  3-10 million VND
 03/06/2024
  7-10 million VND
 03/06/2024