Processing

 Home  /  Ho Chi Minh City /  Accounting / auditing /  JAPANESE ADMIN/ ACCOUNTANT at Ho Chi Minh City - Việc ơi Japan Client

JAPANESE ADMIN/ ACCOUNTANT at Ho Chi Minh City - Việc ơi Japan Client

23,000,000 - 23,000,000 VND
0 VND

Recruitment Information

Working conditions

 • Amount of Vacancies:
  1 people
 • Degree:
  University
 •  Experiences:
  From 1 to 2 year
 • Gender:
  Female
 •  Level:

Job Description

■Job description
1.Accounting task(Communicate with Agency)
2.Interpreting & translating task
3.Manage HR task
4.Import/Export task(If can handle)

Career path:Manager
Line manager : Japanese director+ Vietnamese manager
Team size:5(Expand in the future)


■REQUIREMENTS
Gender:Female
Age:years old
Education level:Any
Language:Japanese N2-3
No. of experienced year: Over 1 year experience as admin & accounting
Key experience:
+ Over 1 year experience as admin & accounting
+ Japanese N2-3
+ Experience of basic accounting task
+ Strong responsibility

Better
+ Can handle Import/Export task


■Salary in Gross & Net:Up toUSD gross


■WORKING CONDITION
Working time:Mon-Fri:8h00-17h00
Bonus:1 time
Review salary:1 time
Insurance :As Law
Probation:2 month, 85%
... [Vietnamese] Công ty VIỆC ƠI là công ty Tuyển dụng nhân sự thứ ba với 100% vốn của NHẬT BẢN với môi trường trẻ năng động, dễ thương và vô cùng thân thiện. Đây là nơi sẽ giúp bạn biết thêm nhiều kiến thức về nhân sự cũng như nâng cao các kỹ năng mềm của bản thân.
  15-20 million VND
 31/05/2024
  7-8 million VND
 12/06/2024
  16-16 million VND
 03/06/2024
  7-8 million VND
 31/05/2024
  10-12 million VND
 09/06/2024