Processing

 Home  /  Long An /  Administrative / Clerical /  General Service staff at Long An - đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Global

General Service staff at Long An - đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Global

10,000,000 - 12,000,000 VND
0 VND

Recruitment Information

Working conditions

Job Description

Job description:
- Operations related to General Administration of Human Resources
- Perform administrative tasks such as ordering stationery, ordering food, water, ...
- Simple accounting jobs
Request:
- Female, graduated from college/university
- Prior experience in admin, administrative personnel, if no experience will be trained
- Fluent in Japanese communication
- Able to operate office computers
- Priority is given to candidates who live near the company or can move to live near the company
Right:
- From 10 to 12 million VND
- Attendance allowance, family allowance, child care allowance
- Salary increase in January every year (according to the results of personnel evaluation)
- Company prepares lunch and has a snack allowance

Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Global là công ty Cổ phần đang hoạt động lĩnh vực Hành chính/ Văn phòng tại TPHCM. Hiện tại chúng tôi đang cần tuyển vị trị trí "Nhân viên tổng vụ", "Nhân viên kế toán tại KCN Long Hậu - Long An". với các kỹ năng như Xử Lý Số Liệu, Phân tích Dữ liệu, Báo Cáo Tài Chính .Bạn sẽ được hưởng các chế độ phúc lợi như Phụ Cấp, Nghỉ Phép Năm khi làm việc tại Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Global . [Vietnamese] Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Global là công ty Cổ phần đang hoạt động lĩnh vực Hành chính/ Văn phòng tại TPHCM. Hiện tại chúng tôi đang cần tuyển vị trị trí "Nhân viên tổng vụ", "Nhân viên kế toán tại KCN Long Hậu - Long An". với các kỹ năng như Xử Lý Số Liệu, Phân tích Dữ liệu, Báo Cáo Tài Chính .Bạn sẽ được hưởng các chế độ phúc lợi như Phụ Cấp, Nghỉ Phép Năm khi làm việc tại Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Global .
  7-10 million VND
 03/06/2024
  10-20 million VND
 03/06/2024
  5.6-8 million VND
 11/06/2024
  7-12 million VND
 09/06/2024
  7-8 million VND
 03/06/2024